7.PSİKODRAMA GÜNLERİ

 Değerli Meslektaşlarımız,

 7. İstanbul Psikodrama Günleri’ni 16-17 Mart 2013’de İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü’nde gerçekleştireceğiz.

 Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği’nin geleneksel etkinliği haline gelen İstanbul Psikodrama Günleri’nin yedincisini, İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl “Psikodramanın Uygulama Alanları” konusunu, alanlarında uzman psikoterapistlerin katkılarıyla, konferanslar, paneller ve grup uygulamaları ile ele alacağız.

 Katılımcılarımızın bilgi ve deneyim paylaşımlarına olanak sağlayan tartışma ortamıyla zenginleşecek etkinliğimiz, aynı zamanda psikodramayı merak edenler için de, hem teorik hem uygulama yönleriyle tanışma ortamı oluşturacaktır.

 Sizleri 7. Psikodrama Günleri’ne davet ediyoruz. Katılımınızdan mutluluk duyacağız.

 Zühal Yerlikaya
 7.İPG Başkanı


İLETİŞİM
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GSM:  Dernek -0535 733 89 85
www.psikodramatist.com

 

KAYIT

 

 

20.02.2013 tarihine kadar erken kayıt

20.02.2013 – 12.03.2013
Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği Üyeleri (2012-2013 aidatını ödeyenler)    175 TL  250 TL
Öğrenci  75 TL (+ 50 TL İsteğe bağlı grup ücreti)  75 TL (+ 50 TL İsteğe bağlı grup ücreti)
Diğer  200 TL  275 TL
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencileri  Kayıtlarını İKÜ Psikoloji Bölümü’ne yaptıracaklardır  

 ***Kayıt ücretleri, grup kaydı, kahve araları, öğle yemeklerini içermektedir.

Kayıt ücretleri;
Garanti Bankası, Cumhuriyet cad. şubesi Hesap No: 772 629 91 38
IBAN: TR92 0006 2000 7720 0006 2991 38
yatırılacaktır.

***Banka havalesi için 12.03.2013 son tarihtir. Bu tarihten sonraki kayıtlar, ilk gün kayıt masasında yapılacaktır.

Kaydınızın gerçekleştirilebilmesi için, dekontun veya bankamatik makbuzunun  fotokopisinin  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine iletilmesini, makbuzdaki gönderen ile katılımcı isimleri farklı olduğunda (eş, anne, baba,v.b hesabından gönderilmişse) açık olarak belirtilmesini rica ederiz.

Grup kayıtları başvuru tarihi esas alınarak yapılacaktır. Ücret makbuzunu gönderirken, ilk 3 grup seçiminizi sırasıyla yazarak belirtiniz.
 
Kayıt ücreti ödendikten sonra iadesinin yapılmayacağını önemle bildiririz.

Yaşantı Grupları, 2 Gün 3’er saattir. Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama Eğitimi Öğrencileri’nin gruplara katılımı ( Yaşantı Grubu: 8, Teorik:3)  Toplam: 11 birim olarak devam saatlerine sayılacaktır.

“Sempozyum” ve “Grup Katılım Belgesi” verilecektir.

 

7. Psikodrama Günleri

 

 

GURUP AÇIKLAMALARI 

 

“AİLE ATOMU TEKNİĞİNİN DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ TEKNİKLERİ İLE BÜTÜNLEYİCİ BİÇİMDE KULLANIMI”
Aysın Turpoğlu Çelik

Özellikle toplulukçu kültür özelliklerine sahip bir toplum olan Türk toplumunda benlik ve ilişki sınırlarının oluşturulması ve korunması en önemli sorunlardan biridir. Aile içindeki önemli çatışma nedenlerinden biri sınırlarla ilgilidir. Kendi kişisel pratiğim içinde geliştirmiş olduğum, özellikle oyuncak ve doğal malzemelerin kullanımıyla gerçekleştirilen aile atomu çalışması, aile üyelerinin bir bütün olarak kendi ailelerini, kendilerini ve diğer bireyleri aile içinde nasıl konumlandırdıkları, onlarla ilişkilerini nasıl düzenledikleri, yaşadıkları çatışmaların nasıl doğduğunu keşfedebilmekte, bunları nasıl giderebilecekleri konusunda, sözel terapilere oranla çok daha etkili bir biçimde farkındalık ve içgörü geliştirebilmekte, estetik bir mesafe içinde, sembol dili ve oyunla çalıştıkları için çok daha az çatışma ve gerilimle bunu başarabilmektedirler. Görsel sembollerin etkisi yoğun ve kalıcı olduğu için elde ettikleri sonuçlar da daha uzun süreli ve kalıcı olmaktadır.
Grup çalışmasında özellikle oyuncaklarla gerçekleştirilen “aile atomu” tekniği kullanılacaktır.(2 gün) “KRONİK HASTALIKLARDA PSİKODRAMA UYGULAMALARI”
Nazmiye Atalan-Emel Atik

Hastalıklar sadece bedenimizi değil ruhumuzu, zihnimizi, ailemizi, işimizi, ilişkilerimizi de etkiler. Bu hastalıklar kronik ise, süreç uzamıştır ve ciddi destekler gerekebilir. Bu desteklerden biridir psikodrama...  Hem hastaya hem de ailesine. (2 gün)


" BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE PSİKODRAMA UYGULAMALARI"
Beyhan Coşkun, Yeşim Can

1.gün : Bağımlılık sürecinde gelişen durumlara farklı yaklaşımlar,psikodinamik açıdan bağımlılığa bakış (savunmalar,dirençler v.b.), farklı psikodinamik görüşler vaka örnekleri üzerinden çalışılacak,
2.gün: Bağımlılık tedavisinde psikodramanın yeri,kullanımı ve psikodrama uygulamaları üzerinden devam edilecektir.(2 gün)


 

“MASALLARLA PSİKODRAMA”
Füruzan Yazıcı, Can Ger

Masallar, genellikle,belirli bir zamana,belirli bir mekâna sığmayan dünyanın en eski  gerçek dışı hikayeleridir.İşte zamansız,mekansız hayal gücünü sınırlamayan,tarih kadar eski bu dünyanın içinde,kendi yerimize,psikodrama ile bakacağız. (2 gün)


 

“ÖĞRENCİLER İÇİN PSİKODRAMA GRUBU”
Gül Şendil

Kısa bir içsel yolculuk. Psikodramayla tanışma. (2 gün)


“YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PSİKODRAMA”
Nalan Özçete, Behice Boran

Psikodramaya ilgi duyan, merak edenler için psikodramayla tanışma.(2 gün)

Psikodrama grup psikoterapileri arasında girişimsel yöntemleri kullanan, psikoterapinin belleğin yeniden organizasyonunu sağlayarak iyileştirme sürecinde drama sahneleme, yeniden kurgulama, canlandırma vb gibi teknikler ile belleğin yeniden organizasyonunu kuramsal açıdan en hızlı sağlayan bir yöntemdir.
Sadece psikopatolojik durumlarda değil, insanın sosyal yaşamdaki genel çatışmalarını da ele alarak geniş bir uygulama alanı bulur.
Bu çalışmada gerek ruh sağlığı profesyonellerine gerek ruh sağlığı ile ilişkili diğer alan çalışanlarına psikodramanın bilimsel ve işlevsel yönlerinin somut olarak tanıtılması amaçlanmıştır. Psikodramanın uygulama şekli kısa ısınmalar, oyunlar, imajinasyonlar ve demonstratif protagonist sahnelemeleri ile gösterilecek, her alıştırma sonrası kuramsal bir değerlendirme yapılacak, psikodramanın klinik uygulamaları katılımcıların da rol alacağı kurgusal hasta gruplarında çalışılacaktır.
Son gün uygulama bitiminde örnek süreç analizi yapılacak, psikodramanın dönüştürücü gücü üzerine katılımcılar ile birlikte tüm deneyimler ve yaşantılar değerlendirilecektir.

Nalan ÖZÇETE Kimdir ?                                                            Behice BORAN Kimdir?

 


 

 “PSİYATRİK HASTA YAKINLARIYLA PSİKODRAMA”
Zühal Yerlikaya

Psikiyatrik hastanın yakınları,hastalarına karşı çelişkili duygular içindedir. Aile ortamı, roller,aile içi ilişkiler ve toplumsal ilişkiler etkilenmiştir. Psikodrama grubunda, hasta yakınlarının birbirine desteği, yadımı,paylaşımları, zorluklarla başa çıkmada oldukça etkilidir. Bu çalışmada, farklı psikiyatrik hastalıklarda “hasta yakını olma” rol oynama teknikleriyle ele alınacaktır.(2 gün-Klinikte çalışanlar içindir)


 

 

© 2019 İstanbul Psikodrama Derneği . Tüm Hakkı Saklıdır. Designed By SebComputer.